Ενημερώστε τους πελάτες σας με SMS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ

ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Με πάνω από 90% ρυθμό αναγνωσιμότητας

Τώρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας
άμεσα!
Πακέτο 500 SMS
€22 /500
Regularly €29
 • Δεν λήγουν ποτέ
 • 24ώρη υποστήριξη
 • Online Support
 • 0,044€ / sms
Πακέτο 2000 SMS
€86 /2000 sms
Regularly €95
 • Δεν λήγουν ποτέ
 • 24ώρη υποστήριξη
 • Online Support
 • 0,043€ / sms
Πακέτο 5000 SMS
€210 /5000 SMS
Regularly €235
 • Δεν λήγουν ποτέ
 • 24ώρη υποστήριξη
 • Online Support
 • 0,042€ / sms