Πακέτα με shared πόρους

€8.00 Euro
Monatlich
Starter (0 Erhältlich)
1500MB E Class
Cpanel / Cloudlinux
Απεριόριστο Bandwidth
3 POP/IMAP Accounts
64 MB PHP Μνήμη
€9.00 Euro
Monatlich
Basic (6 Erhältlich)
3000MB E Class
Cpanel / Cloudlinux
Απεριόριστο Bandwidth
3 POP/IMAP Accounts
64 MB PHP Μνήμη
€10.00 Euro
Monatlich
Standard (14 Erhältlich)
5000MB E Class
Cpanel / Cloudlinux
Απεριόριστο Bandwidth
10 POP/IMAP Accounts
128 MB PHP Μνήμη
€15.00 Euro
Monatlich
Advanced (17 Erhältlich)
10000MB E Class
Cpanel / Cloudlinux
Απεριόριστο Bandwidth
15 POP/IMAP Accounts
128 MB PHP Μνήμη
€20.00 Euro
Monatlich
Pro (7 Erhältlich)
20000MB E Class
Cpanel / Cloudlinux
Απεριόριστο Bandwidth
20 POP/IMAP Accounts
256 MB PHP Μνήμη