Το Μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] υπέστη επίθεση κατά των πληροφοριακών του συστημάτων. Η επίθεση αυτή είναι τμήμα μιας γενικότερης προσπάθειας, σε διεθνές επίπεδο, να επηρεασθεί αρνητικά η λειτουργία των Μητρώων ονομάτων του διαδικτύου. Από τη διερεύνηση του περιστατικού δεν προέκυψαν στοιχεία για διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μητρώου ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] να διασφαλίσει την ακεραιότητα των δεδομένων του, καθώς και να προστατεύσει τους δικαιούχους των διαδικτυακών ονομάτων, προχώρησε σε άμεση αλλαγή των κωδικών εξουσιοδότησης των ονομάτων χώρου [.gr] και [.ελ].

Επιπρόσθετα, ως προληπτικό μέτρο προστασίας, αλλά και συνολικότερα για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα τροποποιηθεί η διαδικασία αλλαγής των κωδικών εξουσιοδότησης των ονομάτων χώρου [.gr] και [.ελ].

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη γνωστοποίηση του νέου κωδικού ή την αλλαγή του, μπορείτε να απευθυνθείτε στον καταχωρητή σας.


Με εκτίμηση,

-----------------------------------------------------------------------
Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Τηλ.: +30 281 0391450
Φαξ: +30 281 0391451
Email: hmaster-info@ics.forth.gr
Url: https://www.gr
-----------------------------------------------------------------------

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτό το μήνυμα περιέχει εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Σε περίπτωση που περιέλθει σε σας από λάθος, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας ή να το καταστρέψετε και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, αντίκειται στο νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του και δεν εκφράζουν επίσημες θέσεις του ΙΤΕ, ούτε αποτελούν προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΙΤΕ, εκτός και αν γίνεται ρητή περί του αντιθέτου μνεία. Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό το ΙΤΕ δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που είναι δυνατόν να εισαγάγει.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, April 22, 2019<< Πίσω